VÅR INTEGRITETSPOLICY

För oss på Typoprint är din integritet viktig.

Denna integritetspolicy beskriver hur Typoprint AB (Org. Nr. 556267-8317) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Typoprint.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

NÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Typoprint samlar in och hanterar dina personuppgifter när du genomför ett köp, kontaktar eller besöker vår webbplats. Informationen som samlas in behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra service som möjligt.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Personuppgifterna nedan samlar Typoprint in och hanterar i samband med ett genomfört köp hos Typoprint: Namn till kontaktperson, Telefonnummer, E-postadress, Betalningsuppgifter, Uppgifter om dina inköp (orderhistorik) och Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer).

VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Typoprint hanterar dina personuppgifter i syfte att: Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans. Förhindra bedrägerier. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter registreras och sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och 7 år efter senast genomfört köp. För att få dina personliga uppgifter raderade tidigare kan du när som helst ta kontakt med Typoprint, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 1 vecka. Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Typoprint kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners och underleverantörer för att kunna erbjuda dig den breda service som Typoprint står för. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra samarbetspartners endast använda i syfte att fullfölja de tjänster som vi utfärdat. All utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra service som möjligt. Typoprint kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att följa gällande lagkrav.

ADRESSREGISTER FÖR MARKNADSFÖRING

Vid direktmarkanadsföring använder vi adressregister från våra kunder, dessa används enbart till det ändamål som de är tänkta för. Vi sparar dessa register i 1 månad, sedan raderas de.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Typoprint skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

VÅRT ANSVAR, DIN RÄTTIGHET

Typoprint ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

COOKIES

När du besöker typoprint.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och vi använder den för att samla in statistik på antalet besökare på vår webbplats. När du besöker vår webbplats för första gången får du valet att godkänna detta. Godkänner du detta så sparar vi ditt val i 30 dagar, därefter får du frågan igen vid nästa besök. Vi samlar inte in några personliga uppgifter utan endast antal besökare / prestanda som inte kan spåras tillbaka till dig som person (bl. a. Google Analytics).

KONTAKTINFORMATION

Ta kontakt med oss om du har frågor gällande denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter.